Phương pháp thặng dư xác định giá đất đang tốt nhất hiện nay

Phương pháp thặng dư xác định giá đất đang tốt nhất hiện nay

Trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội cũng như dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã loại bỏ phương pháp thặng dư trong định giá đất. Các chuyên gia cho rằng, phương pháp thặng dư là phương pháp tốt nhất hiện nay nên không thể bỏ.