PNJ lãi sau thuế 140 tỷ tháng 11

PNJ lãi sau thuế 140 tỷ tháng 11

Do ảnh hưởng của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, PNJ mới chỉ đạt được 68,1% mục tiêu lợi nhuận năm sau 11 tháng.
PNJ báo lãi 168 tỷ đồng trong tháng 1/2021

PNJ báo lãi 168 tỷ đồng trong tháng 1/2021

Trong cơ cấu doanh thu, mảng bán lẻ của PNJ chiếm 55,5% tổng doanh thu tháng 1/2021 đã tăng 10% một phần nhờ Tết Nguyên đán năm 2021 (tháng 2) đến muộn hơn năm 2020 (tháng 1).