PNJ đề xuất thưởng tới 50 tỷ cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt nếu lãi ròng năm nay đạt mục tiêu

Lạc Lạc 16:00 | 07/04/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến diễn ra vào ngày 27/4 tại TP HCM. Bên cạnh việc đặt mục tiêu kinh doanh cho năm nay, doanh nghiệp cũng đề xuất phương án phân phối hơn 1.800 tỷ đồng lợi nhuận năm 2022.

Theo tài liệu ĐHDCĐ đã công bố, PNJ đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu 35.598 tỷ đồng doanh thu và 1.937 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 5% và 7% so với cùng kỳ. 

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh tháng 2 với doanh thu thuần giảm gần 21% so với cùng kỳ năm 2022, xuống mức 2.848 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp thu về vẫn tăng nhẹ 1%, lên 255 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 6.976 tỷ đồng, giảm 1% và lãi sau thuế đạt 556 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. 

Hết 2 tháng năm 2023, ước tính PNJ đã hoàn thành gần 20% mục tiêu doanh thu và gần 29% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

 

Một nội dung đáng chú ý khác trong tài liệu gửi ĐHĐCĐ của PNJ là phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. 

Năm 2022, PNJ ghi nhận 1.811 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Doanh nghiệp dự kiến trích 40% trên tổng lợi nhuận sau thuế, tương đương 724 tỷ vào quỹ đầu tư phát triển; 5% vào quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động; 1,5% vào quỹ khen thưởng HĐQT, lãnh đạo chủ chốt và 1,2% vào quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị. Số lợi nhuận để lại sau năm 2022 lên tới 1.314 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, công ty đề xuất chi trả cổ tức các đợt còn lại năm 2022 tỷ lệ 14% bằng tiền mặt. Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 6% bằng tiền mặt. Tổng số tiền dự kiến PNJ chi trả cổ tức 2022 là 492 tỷ đồng. 

Cũng trong tài liệu gửi cổ đông, PNJ dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Tỷ lệ phát hành ESOP sẽ phụ thuộc vào lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế nhỏ hơn 1.811 tỷ đồng, công ty sẽ không phát hành ESOP. Nếu lợi nhuận sau thuế lớn hơn hoặc bằng 1.811 tỷ đồng và nhỏ hơn 1.937 tỷ đồng, PNJ sẽ phát hành ESOP với tỷ lệ 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Trong trường hợp, lợi nhuận sau thuế lớn hơn hoặc bằng 1.937 tỷ đồng, công ty dự kiến phát hành ESOP với tỷ lệ 1,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Về tạm ứng cổ tức năm 2023: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về tỷ lệ, thời gian để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2023 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, PNJ cũng dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua hai phương án thưởng tiền mặt cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt trong năm 2023. Nếu lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 1.811 tỷ đồng trở lên sẽ thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 35 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 1.937 tỷ đồng (đạt mục tiêu) trở lên sẽ thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 50 tỷ đồng.  

Trong phân tích ngày 14/3, SSI Research dự báo biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ của PNJ sẽ giảm trong các tháng sau do cầu yếu và người tiêu dùng lựa chọn mua trang sức hàm lượng vàng cao trong bối cảnh lạm phát cao.

Cũng theo đơn vị phân tích, những thách thức vĩ mô có thể sẽ còn tiếp diễn ít nhất đến hết nửa đầu năm 2023, ảnh hưởng tiêu cực đến tiêu dùng không thiết yếu. Tuy nhiên, mức chi tiêu cho đồ trang sức có thể không giảm nhiều như các sản phẩm khác, vì việc mua hàng trang sức được coi là cách lưu trữ giá trị nhiều hơn. 

Động lực tăng trưởng cho năm 2023 có thể đến từ việc tăng thị phần, khi PNJ dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng, đặc biệt là ở các khu vực cấp III, nơi mà sự hiện diện của thương mại hiện đại còn hạn chế. Đơn vị phân tích dự báo PNJ sẽ mở thêm 20 cửa hàng mới trong giai đoạn 2023-2024.

Từ phân tích trên,SSI dự phóng PNJ sẽ có doanh thu28.400 tỷ đồng cùng lãi ròng2.036 tỷ đồng trong năm 2023, thấp hơn 20% kế hoạch doanh thu nhưng cao hơn 5% mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp đặt ra.