Nhà đầu tư bắt đầu ‘chùn tay’ với đất quê

Nhà đầu tư bắt đầu ‘chùn tay’ với đất quê

Sau giai đoạn sốt nóng đẩy giá lên cao, cơn sốt đất tại các vùng nông thôn đã hạ nhiệt. Không ít nhà đầu tư đánh bắt xa bờ hiện đang có xu hướng quay lại khu vực gần trung tâm để tìm kiếm cơ hội.