Cần khắc phục nhiều bất cập của doanh nghiệp

Cần khắc phục nhiều bất cập của doanh nghiệp

(DNVN) - Từ 25/5 đến ngày 28/5, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội thảo luận về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2016. Rất nhiều vấn đề liên quan đến bất cập của doanh nghiệp đã được đưa ra bàn thảo và khuyến nghị khắc phục.