Tập đoàn DOJI áp dụng hình thức mua vàng trực tuyến

Tập đoàn DOJI áp dụng hình thức mua vàng trực tuyến

Chỉ cần có tài khoản tại ngân hàng TPBank, nhà đầu tư có thể mua bán vàng thông qua website https://egold.doji.vn. Với các khách hàng chưa có tài khoản TPBank, chỉ cần 2 phút để đăng ký và thực hiện giao dịch tiếp.