Nhân sự Thuduc House tiếp tục biến động

Nhân sự Thuduc House tiếp tục biến động

Thuduc House vừa miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc và một thành viên HĐQT. Sau đợt điều chỉnh này, số lượng thành viên HĐQT công ty đã giảm về mức tối thiểu theo quy định của pháp luật.