Thuduc House muốn huy động hơn 1.700 tỷ đồng từ cổ phiếu

Lê Thị Thu Hà 11:14 | 04/12/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngoài ra, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên sắp tới, Thuduc House sẽ trình cổ đông phương án chuyển toàn bộ quỹ đầu tư phát triển để bù đắp số lỗ lũy kế gần 300 tỷ đồng của công ty mẹ.

Ngày 22/12 tới đây, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - Mã: TDH) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến.

Theo tài liệu công bố, công ty dự kiến phát hành tổng cộng hơn 162,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tăng vốn điều lệ từ 1.126 tỷ đồng lên 2.753 tỷ đồng.

Cụ thể, Thuduc House sẽ phát hành hơn 112,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 20% so với giá cp TDH chốt phiên 3/12 (12.500 đồng/cp).

Đối với cổ đông chiến lược, Thuduc House dự định chào bán 50 triệu cp với giá 12.000 đồng/cp.

Lý giải mức giá này, công ty cho biết giá trị sổ sách của cp TDH tại ngày 30/6 là 13.710 đồng/cp. Theo thống kê, thị giá TDH dao động quanh 13.000 đồng/cp. Do đó để bảo vệ lợi ích cổ đông và tăng khả năng chào bán thành công công ty đề xuất mức 12.000 đồng/cp. Cổ phiếu sẽ hạn chế chuyển nhượng trong một năm.

Kế hoạch huy động vốn sẽ thực hiện trong năm sau, sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt và có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng thu được sẽ dùng để mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động hoặc đầu tư phù hợp với chiến lược công ty.

Ngoài ra, nội dung họp dự kiến gồm báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm ngoái và kế hoạch năm nay, phương án phân phối lợi nhuận, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên trong hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

Công ty cũng sẽ xin ý kiến cổ đông về việc chuyển toàn bộ quỹ đầu tư phát triển sang bù đắp lỗ lũy kế tại báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán ngày 31/12/2020. Tính đến cuối năm 2020, phần lỗ lũy kế của công ty mẹ Thuduc House xấp xỉ 300 tỷ đồng, trong khi quỹ đầu tư phát triển hơn 278 tỷ đồng.