Muốn xuất khẩu nông sản thuận lợi vào thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp Việt cần nắm vững các vấn đề này

Muốn xuất khẩu nông sản thuận lợi vào thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp Việt cần nắm vững các vấn đề này

Trung Quốc đang đặt ra các yêu cầu ngày càng cao đối với việc nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu, kiểm dịch động, thực vật. Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt cần nắm chắc và chấp hành nghiêm 2 lĩnh vực, 1 biện pháp phòng ngừa từ thị trường Trung Quốc.
Xuất khẩu nông thủy sản sang Trung Quốc, doanh nghiệp cần chú trọng công tác kiểm dịch

Xuất khẩu nông thủy sản sang Trung Quốc, doanh nghiệp cần chú trọng công tác kiểm dịch

(DNVN) - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Trung Quốc có thể sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, , truy xuất nguồn gốc… đối với hàng hóa nhập khẩu. Do đó, doanh nghiệp Việt cần tuân thủ nghiêm các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm kiểm dịch.