Đường, muối: dùng thế nào mới tốt?

Đường, muối: dùng thế nào mới tốt?

Muối và đường là 2 gia vị được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Vậy chúng ta đã hiểu và sử dụng các gia vị đó như thế nào?