Có nên giảm toàn bộ thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với xăng?

Có nên giảm toàn bộ thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với xăng?

Trước ý kiến đề xuất nên giảm toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, Bộ Tài chính cho rằng, hiện nay thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng này đang ở mức trung bình thấp so với nhiều nước, nhất là các nước có chung đường biên giới với nước ta.