Thấy gì từ chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm?

Thấy gì từ chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm?

Số liệu của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nêu rõ, so với tháng 4/2021, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2021 tăng 0,16% , trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính tháng 5/2021 có 8 nhóm tăng.