Bức tranh lợi nhuận ngân hàng quý I/2023: Đã xuất hiện những mảnh ghép đầu tiên

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng quý I/2023: Đã xuất hiện những mảnh ghép đầu tiên

Với cả ba ngân hàng đã công bố ước tính kết quả kinh doanh quý I đến nay là ACB, SHB và EIB; mặc dù mức tăng trưởng lợi nhuận dự kiến là khá khả quan trong bối cảnh kinh tế nhiều thách thức, con số này vẫn thấp hơn đáng kể mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân của ngành ngân hàng trong năm 2022 là khoảng 34%.