VNG chuẩn bị đưa cổ phiếu lên UPCoM

VNG chuẩn bị đưa cổ phiếu lên UPCoM

Công ty cổ phần Vinagame (VNG) thông báo ngày 28/11 chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tập trung, phục vụ việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
VNG tiếp tục gánh lỗ cho Zalo Pay

VNG tiếp tục gánh lỗ cho Zalo Pay

Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vừa được công bố, CTCP VNG đặt mục tiêu doanh thu dự kiến 10.178 tỷ đồng. Phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 311 tỷ đồng và lỗ sau thuế dự kiến 993 tỷ đồng.