Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam báo lãi 1.216,2 tỷ đồng trong quý 1 tăng 261,4% so với cùng kỳ

16:10 | 28/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong quý 1/2021, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã ck: GVR) ghi nhận doanh thu đạt 4.849,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.216,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 76,7% và 261,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã ck: GVR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2021. Theo đó, trong quý 1/2021, với tổng doanh thu tăng 76,7% đạt 4.849,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 261,4% đạt 1.216,2 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18,7% lên 28,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 172,3% lên 1.396,2 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 22,3% về 186,5 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 64,9% lên 114,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 50,4% lên 94,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20,2% lên 309,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Năm 2021, GVR đặt mục tiêu doanh thu và thu nhập khác khoảng 27.100 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 5.700 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I, doanh nghiệp thực hiện được gần 18% mục tiêu doanh thu và gần 23% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam báo lãi 1.216,2 tỷ đồng

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam báo lãi 1.216,2 tỷ đồng trong quý 1

Theo GVR, lợi nhuận sau thuế tăng cao là do công ty đã chuẩn bị kịch bản sản xuất phù hợp với trạng thái bình thường mới, sản lượng tiêu thụ và giá bán các sản phẩm mủ cao su tăng cao.

Đồng thời, sản lượng tiêu thụ và giá bán một số mặt hàng gỗ, sản phẩm công nghiệp cao su tăng, giúp lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế của đại đa số các đơn vị có vốn góp của tập đoàn cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, mặc dù chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp tăng, cũng như doanh thu tài chính giảm nhưng lợi nhuận vẫn tăng chủ yếu do doanh thu tăng và cải thiện biên lợi nhuận gộp.

Xét theo cơ cấu doanh thu, donh thu từ sản xuất và kinh doanh mủ cao su chiếm tỷ trọng cao nhất, tăng 112,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1.440,4 tỷ đồng lên 2.719,5 tỷ đồng; doanh thu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ cao su tăng 120% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 436,8 tỷ đồng lên 800,9 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, doanh thu tăng đột biến trong kỳ nhờ sản xuất và kinh doanh mủ cao su; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ cao su.

Đối với hoạt động tài chính, doanh thu hoạt động này của GVR giảm 22%, còn 187 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí lãi vay chỉ giảm 5%, ở mức 147 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý trong kỳ lần lượt tăng 51% và 20%, đạt hơn 94 tỷ đồng và 310 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 1,5% so với đầu năm về 79.045,3 tỷ đồng. Trong kỳ, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 32.803,1 tỷ đồng, chiếm 41,5% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 15.949,9 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 15.319,8 tỷ đồng, chiếm 19,4% tổng tài sản.

Về phía nguồn vốn,nợ phải trả của doanh nghiệp tại ngày 31/3/2021 là 27.000 tỷ đồng, giảm 7%. Vay nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn cũng đều lần lượt giảm 10% và 2%. Ngược lại, doanh thu chưa thực hiện dài hạn tăng 4%, với hơn 9 ngàn tỷ đồng. Doanh nghiệp có 236 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi và 463,4 tỷ đồng dự phòng phải thu dài hạn khó đòi.

Cuối quý I, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 52.137 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu 40.000 tỷ đồng, luỹ kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 5.074 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/4, cổ phiếu GVR giảm 300 đồng, tương ứng giảm 23.400 đồng về còn 23.400 đồng/cổ phiếu.

H.A

Xem thêm: Tập đoàn Cao su Việt Nam công bố bán 9,34 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Sài Gòn