Thế Giới Di Động đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận năm 2023, thu hẹp chuỗi AVASport và Bluetronics

Minh Hằng/ VNB 15:55 | 17/02/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Kế hoạch năm 2023 của Thế Giới Di Động dựa trên nhận định tình hình vĩ mô không thuận lợi, sức cầu yếu, xu hướng tiêu dùng tiết kiệm cũng như chi phí doanh nghiệp tăng cao sẽ khó thay đổi nhanh chóng ngay trong năm nay.

 Năm 2022, chuỗi TGDĐ (bao gồm TopZone) và Điện Máy Xanh đóng góp 77,7% tổng doanh thu của MWG. BHX đóng góp 20,3% và còn lại là các chuỗi khác. (Ảnh minh họa: Minh Hằng). 

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần từ 135.000 - 150.000 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng kỳ vọng 4.200 tỷ - 4.700 tỷ đồng.

Năm ngoái, doanh thu thuần của MWG lập kỷ lục mới với 133.405 tỷ đồng, tăng gần 8,5% so với năm 2021. Lãi ròng cả năm 2022 còn 4.100 tỷ, giảm 16% so với mức kỷ lục của 2021.

Như vậy, kế hoạch năm 2023 của MWG tăng 1% - 12% về doanh thu và tăng 2% - 15% về lợi nhuận ròng.

 Kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo kịch bản tích cực với doanh thu thuần 150.000 tỷ, lợi nhuận ròng 4.700 tỷ đồng. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của công ty).

Theo MWG, kế hoạch năm 2023 dựa trên nhận định tình hình vĩ mô không thuận lợi, sức cầu yếu, xu hướng tiêu dùng tiết kiệm cũng như chi phí doanh nghiệp tăng cao sẽ khó thay đổi nhanh chóng trong năm nay.

Với bối cảnh này, công ty sẽ tập trung kiểm soát chi phí bao gồm kiểm soát tuyển dụng mới và tuyển thay thế, điều chỉnh giờ công nhân viên phù hợp với tình hinh doanh thu thực tế. Công ty cũng sẽ kiểm soát chi phí thuê và cân nhắc khả năng di dời mặt bằng nếu tiết kiệm được chi phí đáng kể. Song song đó, MWG sẽ ứng dụng công nghệ, thiết bị IoT để kiểm soát việc sử dụng điện. Ngoài ra, công ty sẽ kiểm soát tồn kho hiệu quả để giảm rủi ro và chi phí giữ hàng, giảm chi phí tài chính.

Năm nay, chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ) và chuỗi Điện Máy Xanh (ĐMX) vẫn là trụ cột mang lại dòng tiền chính, đóng góp 75% - 80% doanh thu cho MWG. Ước tính biên lợi nhuận gộp của các chuỗi TGDĐ và ĐMX trong năm nay có thể thấp hơn giai đoạn 2021 - 2022 do sức mua yếu và MWG tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi để bán hàng.

 Chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ) và chuỗi Điện Máy Xanh (ĐMX) vẫn là trụ cột mang lại dòng tiền chính, đóng góp 75% - 80% doanh thu cho MWG hằng năm. 

 Chuỗi Bánh Hóa Xanh (BHX) dự kiến đóng góp 20% - 25% doanh số cho MWG năm nay. BHX được kỳ vọng sẽ bắt đầu đóng góp lợi nhuận trong quý IV/2023.

Đối với An Khang hay AVAKids, MWG đánh giá thị trường lớn nhưng các chuỗi này chưa có lợi nhuận. Do đó công ty sẽ ngưng mở rộng, tập trung giữ những cửa hàng có biên lợi nhuận dương, tăng doanh thu trên mỗi điểm bán, kiểm soát chi phí vận hành nhằm cải thiện hiệu quả, giảm lỗ và đưa về điểm hòa vốn cho toàn chuỗi.

Ngoài ra, MWG sẽ chủ động thu hẹp chuỗi AVASport và Bluetronics do đánh giá không có tiềm năng đóng góp doanh thu/lợi nhuận đáng kể trong tương lai.