Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Tĩnh 9 tháng đầu năm bằng 95% dự toán cả năm

18:00 | 08/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, tuy nhiên thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Tĩnh 9 tháng năm 2021 vẫn đạt hơn 11,5 nghìn tỷ đồng, bằng 95% dự toán cả năm. Tăng trưởng kinh tế GRDP 9 tháng năm 2021 ước đạt 5,08% đứng thứ 4 khu vực Bắc Trung Bộ.

Tuy bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Tĩnh tính đến ngày 26/9 vẫn đạt 11.508 tỷ đồng, bằng 95% dự toán cả năm, trong đó: Thu ngân sách nội địa đạt 5.464 tỷ đồng, bằng 78% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 6.044 tỷ đồng, vượt 17% dự toán cả năm 2021. Các khoản thu tập trung chủ yếu vào nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nước ngoài…Đồng thời, các khoản thu về nhà đất cũng đạt 1.693,87 tỷ đồng, tăng 57,33% so với cùng kỳ năm 2020.

Tĩnh thu ngân sách đạt hơn 11,5 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Ghi nhận qua những tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Xuất khẩu đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 83% (xuất khẩu thép từ Formosa đạt 1,4 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93% tổng kim ngạch); nhập khẩu đạt gần 2,6 tỷ USD, tăng 76% (chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất của Formosa).

Hướng dẫn quy trình, thủ tục Hải quan cho doanh nghiệp tại CKQT Cầu Treo

Trong khi đó, 8 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa được 5.001 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao, đạt 71% kế hoạch năm HĐND tỉnh giao và bằng 96% so với cùng kỳ năm 2020. Trong tổng thu ngân sách nội địa 8 tháng đầu năm, thu từ tiền sử dụng đất đạt 1.404 tỷ đồng và thu thuế phí đạt 3.597 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 9/13 huyện, thị xã, thành phố thu ngân sách vượt dự toán năm được giao.

Trong đó, một số địa bàn thu vượt cao như: Thạch Hà 440 tỷ đồng (đạt 140% dự toán năm Bộ Tài chính giao), Cẩm Xuyên 267 tỷ đồng (đạt 130% dự toán năm Bộ Tài chính giao), Can Lộc 160 tỷ đồng (đạt 130% dự toán năm Bộ Tài chính giao), huyện Kỳ Anh 166 tỷ đồng (đạt 126% dự toán năm Bộ Tài chính giao)…

Cục Thuế Hà Tĩnh hiện đang đôn đốc các đơn vị thực hiện dự toán thu nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được HĐND tỉnh giao ở mức cao nhất.

Bên cạnh đó, ngành thuế cũng thực hiện giám sát chặt chẽ hồ sơ khai thuế, báo cáo kế toán, thống kê, phân tích đánh giá để phát hiện các dấu hiệu trốn thuế; thực hiện kiểm tra nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước.

Theo số liệu tính đến ngày 25/9, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã mở 10.971 tờ khai (tăng 54,1% so cùng kỳ 2020) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3.924,5 triệu USD (tăng 86,1% so với cùng kỳ 2020), trong đó: Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.550,6 triệu USD (tăng 76,1% so với cùng kỳ năm 2020) và kim ngạch nhập khẩu đạt 2.373,9 triệu USD (tăng 93,3% so với cùng kỳ năm 2020). Qua đó, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã thu ngân sách nhà nước được 5.761,9 tỷ đồng, đạt 111,23% dự toán năm 2021, tăng 78,58% với cùng kỳ năm 2020 (3.226,43 tỷ đồng).

Tăng trưởng kinh tế đứng thứ 4 khu vực

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Tăng trưởng kinh tế GRDP 9 tháng năm 2021 ước đạt 5,08%. Trong đó, khu vực nông nghiệp tăng 2,85%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,68%; khu vực dịch vụ tăng 1,59%.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế đó, Hà Tĩnh trở thành địa phương đứng thứ 4 khu vực Bắc Trung bộ (Thanh Hóa: 8,06%; Nghệ An: 5,9%; Quảng Trị: 6,27%).

Riêng quý III, tăng trưởng của Hà Tĩnh chỉ đạt 4,21%, trong đó khu vực nông nghiệp tăng 4,82%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,26%; khu vực dịch vụ giảm 7,23%.

Xuất khẩu thép từ Formosa đạt 1,4 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93% tổng kim ngạch

Tuy vậy, thu ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh lại đạt kết quả rất đáng ghi nhận. Cụ thể, đến nay, Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 11.610 tỷ đồng, bằng 95% dự toán cả năm. Trong đó, thu ngân sách nội địa đạt 5.580 tỷ đồng, bằng 80% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 6.030 tỷ đồng, vượt 16% dự toán cả năm 2021.

Trong 1 diễn biến liên quan, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 809 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 10.603 tỷ đồng, tăng 11% về số lượng và 95% về số vốn so với cùng kỳ năm 2020. Một số doanh nghiệp có tổng vốn đăng ký lớn như CTCP Tập đoàn D&N (2.600 tỷ đồng), CTCP Giải pháp năng lượng VINES Hà Tĩnh (1.800 tỷ đồng); Công ty TNHH T&T Land Thạch Bình (900 tỷ đồng)... Cùng thời gian trên, Hà Tĩnh cũng đã có 273 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 36%; 457 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hoặc rút khỏi thị trường, tăng 23%.

Bên cạnh đó, trong 9 tháng qua, Hà Tĩnh đã thu hút 39 dự án đầu tư trong nước với tổng mức hơn 2.900 tỷ đồng và 01 dự án đầu tư nước ngoài gần 2,5 tỷ USD (dự án Nhiệt điện Vũng Áng II).

Đặc biệt, Hà Tĩnh đã ban hành chính sách hỗ trợ cho các hãng tàu và doanh nghiệp vận chuyển hàng bằng container qua Cảng Vũng Áng. Vừa qua, Hà Tĩnh đã Ký kết với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc thiết lập tuyến container Vũng Áng. Tính đến nay đã có 12 chuyến cập bến nơi đây.

Xem thêm: Nghệ An: Tìm giải pháp hoàn thành thu ngân sách năm 2021