Sức tiêu thụ kém, lợi nhuận quý III ngành cao su phân hoá rõ rệt

Sức tiêu thụ kém, lợi nhuận quý III ngành cao su phân hoá rõ rệt

Trong khi giá cao su thế giới tăng mạnh thì giá mủ trong nước giao dịch khá trầm lắng vì sức tiêu thụ cả nội địa lẫn xuất khẩu đều kém. Bù lại, một vài đơn vị có nguồn thu lớn từ bất động sản và chia cổ tức. Đây là nguyên nhân khiến kết quả nhiều doanh nghiệp sản xuất cao su có sự phân hoá rõ rệt trong quý III.
Nhiều bất cập xây dựng nhà ở công nhân

Nhiều bất cập xây dựng nhà ở công nhân

Hà Nội hiện có 10 khu công nghiệp và chế xuất, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, với 661 doanh nghiệp và khoảng 165.000 lao động (trên 80% là lao động ngoại tỉnh). Tuy nhiên, các dự án nhà ở của thành phố chỉ đáp ứng gần 30% nhu cầu của công nhân lao động, còn lại hơn 70% đang phải thuê nhà trọ trong điều kiện sinh hoạt không được đảm bảo. Từ thực tế đó cho thấy, nhiệm vụ phát triển nhà ở cho công nhân đang là vấn đề cấp thiết và chính đáng; người lao động mong muốn có một chỗ ở an toàn, có điều kiện tái tạo sức lao động hiệu quả hơn.
Loạt chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 12/2023

Loạt chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 12/2023

Một loạt các chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế như Bổ sung quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của ngân hàng liên doanh; Quy định mới về mức thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường; Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió; Bãi bỏ 04 Thông tư về quản lý tài chính trong lĩnh vực ngoại giao sẽ có hiệu lực chính thức từ tháng 12/2023.
Thủ tướng yêu cầu dồn lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng yêu cầu dồn lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu, cần nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm với dân với nước để “không cần phải họp nhiều mà công việc vẫn chạy”, coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quyết tâm giải ngân ít nhất 95% kế hoạch được giao năm 2023.