TIX: Hai dự án BĐS chậm tiến độ nhưng lãi ròng năm tài chính 2022 vẫn vượt xa kế hoạch

Thùy Dương 08:04 | 20/12/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tính đến cuối kỳ của năm tài chính doanh nghiệp (từ 1/10/2021 - 30/9/2022), CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (HOSE: TIX) ghi nhận tổng doanh thu đã thực hiện 120%, tổng lợi nhuận sau thuế 126,4%.

Ngày 16/12, công ty gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước văn bản công bố báo cáo thường niên 2022.

Cụ thể tổng doanh thu của TIX trong năm tài chính 2022 (1/10/2021-30/9/2022) ghi nhận đạt 275 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch đã đề ra là 229 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế khoảng 111 tỷ đồng, vượt 26,4% kế hoạch đề ra là 87 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp nhận định theo đà phục hồi sau đại dịch, các lĩnh vực sản xuất trong xã hội có sự tiến triển,  hoạt động từ kinh doanh kho xưởng, hạ tầng khu công nghiệp (KCN) và một số hoạt động đầu tư tài chính của TIX năm nay đã ghi nhận kết quả đáng chú ý. Tuy nhiên lĩnh vực chính của TIX là bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn. 2 dự án chính của công ty là Dự án nhà ở Xã hội và Dự án chung cư Bình Tân (Milky Way) đã chậm tiến độ hơn 4 năm vì vấn đề thủ tục pháp lý.

TIX cho biết, doanh thu và kế hoạch ghi nhận những con số tích cực nhờ hạch toán doanh thu và lợi nhuận từ việc thoái vốn Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân và Công ty Cổ phần dịch vụ Logistics Nam Sài Gòn. Bên cạnh đó, công tác tái cơ cấu nguồn đầu tư, tăng tỷ trọng mua trái phiếu tại các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước, tăng lãi tiền gửi ngân hàng nhờ tăng tỷ trọng đầu tư dài hạn đồng thời một số ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi trong vài tháng cuối năm cũng là những yếu tố đóng góp cho kết quả vượt chỉ tiêu này.

Cũng theo báo cáo thường niên năm tài chính 2022, tính đến cuối kỳ, tổng tài sản cuối kỳ của TIX không biến động nhiều so với cùng kỳ (svck). Cụ thể, tổng tài sản đạt 1.206 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản dài hạn với 820 tỷ đồng, còn lại là tài sản ngắn hạn. Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả tính đến thời điểm 30/9/2022 đạt 363 tỷ đồng, trong đó doanh thu chưa thực hiện dài hạn là 112 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 843 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,2% so với đầu kỳ.

Tổng số vốn đầu tư tại ngày 30/9 là 268 tỷ đồng, bao gồm đầu tư vốn vào công ty liên kết, đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp, mua trái phiếu, kết quả trong niên độ tài chính năm 2022 công ty thu được 20 tỷ đồng lợi nhuận, tương đương 7,51% lãi bình quân trên tổng vốn đầu tư cho hoạt động tài chính.