Sức mua giảm tốc, triển vọng nào cho các doanh nghiệp bán lẻ, tiêu dùng trong nửa cuối 2023?

Sức mua giảm tốc, triển vọng nào cho các doanh nghiệp bán lẻ, tiêu dùng trong nửa cuối 2023?

Yếu tố nền thấp dần mất đi đã giúp tăng trưởng tổng mức bán lẻ 6 tháng đầu năm về mức bình thường. Các chuyên gia kỳ vọng tăng trưởng biên lợi nhuận cho mảng tiêu dùng thiết yếu từ năm sau, bên cạnh sự phục hồi mảng tiêu dùng không thiết yếu sau khi duy trì KQKD ở mức thấp trong nửa cuối năm nay.