Vì sao HoREA đề nghị chưa nên ban hành bảng giá đất hàng năm?

Đông Bắc 09:00 | 17/03/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) đề nghị không ban hành bảng giá đất hàng năm mà nên ban hành bảng giá đất định kỳ để phù hợp với thực tiễn.

 

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có công văn  góp ý một số quy định của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường  đề nghị không ban hành bảng giá đất hàng năm (mỗi năm một lần) vì chưa hội đủ điều kiện thực hiện. Thay vào đó, HoREA cho rằng chỉ nên ban hành bảng giá đất định kỳ 3 năm hoặc 2 năm một lần. Điều này nhằm phù hợp với thực tiễn trình độ, năng lực của bộ máy hành chính, trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý hiện nay.

Ngoài ra, HoREA cho rằng nguyên nhân còn do trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất định kỳ hiện quy định nhiều công đoạn và công việc rất chi tiết, phức tạp, mất nhiều thời gian. Cụ thể, hiện có 9 bước thủ tục để xây dựng bảng giá đất. Đây là khối lượng công việc đồ sộ và đầy thách thức kể cả khi ban hành bảng giá đất 5 năm một lần.

 

 HoREA đề nghị không ban hành bảng giá đất hàng năm. Ảnh Nhật Di.

Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu cho rằng, có một số quy định về "tài chính về đất đai" của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa thể chế hóa đầy đủ định hướng của Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Cụ thể, Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo "Chính sách tài chính về đất đai phải bảo đảm hài hòa về lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; nghiên cứu có chính sách điều tiết chênh lệch địa tô, bảo đảm công khai, minh bạch.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất định kỳ 5 năm một lần hiện đang quy định nhiều công đoạn và công việc rất chi tiết, phức tạp, mất nhiều thời gian.

Ông Lê Hoàng Châu chia sẻ trên VTV.vn: "Nếu quy định xây dựng bảng giá đất hàng năm thì phải có cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đất ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Chat GPT được cập nhật theo thời gian thực kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư theo Đề án 06 liên thông đồng bộ, thống nhất với cơ sở dữ liệu lớn của quốc gia và phải sửa đổi đồng bộ các quy định pháp luật, trước hết là Luật Thuế đi đôi với việc người dân tự giác khai đúng giá mua bán, chuyển nhượng nhà đất", ông Châu nhấn mạnh.

Từ đó, HoREA cho rằng, đến khi xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đất ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được cập nhật theo thời gian thực (update real time) kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư theo Đề án 06 về xây dựng mã số định danh cá nhân, căn cước công dân gắn chip liên thông đồng bộ, thống nhất với cơ sở dữ liệu lớn của quốc gia (Big data) từ Trung ương, các Bộ, ngành đến địa phương trên nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số và phải sửa đổi đồng bộ các quy định pháp luật, trước hết là Luật Thuế để đảm bảo cơ sở dữ liệu đầu vào về giá bất động sản. Trong đó có giá đất đáng tin cậy đi đôi với việc người dân tự giác khai đúng giá mua bán, chuyển nhượng bất động sản, nhà đất thì lúc đó Nhà nước sẽ xây dựng được bản đồ giá đất đến từng thửa đất theo vùng giá trị.

Đến lúc đó, trí tuệ nhân tạo (AI), Chat GPT sẽ làm thay con người để thực hiện khối lượng đồ sộ công việc khảo sát, so sánh, đối chiếu các số liệu chỉ trong tíc-tắc và Nhà nước có thể biết rõ ngay chỉ số giá đất trung bình tại một khu vực bất kỳ được xác định bằng bình quân của các mức giá giao dịch thực tế của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng trên thị trường thông qua thống kê tại một khu vực và trong một khoảng thời gian nhất định. Như vậy, Nhà nước hoàn toàn có thể kiểm soát được giá bất động sản, giá đất 24/7 để xây dựng cơ chế chính sách hoặc có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

 Ông Lê Hoàng Châu,  Chủ tịch HoREA. Ảnh Quốc hội.

Do vậy, với trình độ, năng lực, trang thiết bị, phần mềm quản lý, công nghệ, cơ sở dữ liệu rời rạc chưa đồng bộ, chưa liên thông và tình trạng khai thấp giá mua bán nhà đất hiện nay, Hiệp hội đề nghị và sửa đổi, bổ sung Điều 154 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), không ban hành bảng giá đất hàng năm mà nên ban hành bảng giá đất định kỳ 3 năm (hoặc 2 năm) một lần để phù hợp với thực tiễn trình độ, năng lực của bộ máy hành chính, trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý hiện nay và các trường hợp áp dụng bảng giá đất.

Kiến nghị của HoREA được đưa ra trong bối cảnh Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được cơ quan soạn thảo là Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến nhân dân. Dự luật bỏ quy định khung giá đất, chuyển sang xác định giá đất phù hợp với giá phổ biến trên thị trường. UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua bảng giá đất, hệ số điều chỉnh biến động giá trước khi ban hành.

Đề xuất bảng giá đất sẽ được xây dựng định kỳ hàng năm và công bố vào ngày 1/1 của năm. Trong thời gian thực hiện, khi giá đất phổ biến trên thị trường có biến động, UBND cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

 9 bước xây dựng bảng giá đất hiện nay

Đầu tiên là xác định loại đất, vị trí theo xã đồng bằng, trung du, miền núi và theo loại đô thị trên địa bàn đơn vị hành chính cấp tỉnh. Bước hai, điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin giá đất thị trường, các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất. Bước ba, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành.

Bước bốn, xây dựng bảng giá đất và Tờ trình về việc ban hành; xử lý giá đất trong bảng giá đất tại khu vực giáp ranh theo quy định. Bước năm, tổ chức lấy ý kiến về dự thảo bảng giá đất. Bước sáu, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Bước bảy, thẩm định dự thảo bảng giá đất. Bước tám, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất. Bước thứ chín, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành bảng giá đất.