VIB sắp họp cổ đông bất thường bàn kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 20%

16:15 27/08/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Ngân hàng sẽ họp bất thường ngày 6/10 để bàn việc tăng vốn. Tại phiên họp thường niên 2020, cổ đông đã thông qua kế hoạch tăng vốn từ 9.245 tỷ lên 11.094 tỷ đồng từ chi trả cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 20%.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa công bố nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

Theo đó, ngày giao dịch cuối cùng để chốt danh sách tham dự ĐHCĐ bất thường là ngày 7/9. Ngày ngân hàng dự kiến tổ chức đại hội là 6/10 tại TP HCM, theo phương thức họp trực tuyến hay trực tiếp. 

Nội dung của đại hội bất thường là nhằm thông qua các nội dung liên quan đến việc tăng vốn và điều lệ sửa đổi.

VIB sắp họp cổ đông bất thường bàn kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 20% - ảnh 1

Tại phiên họp thường niên 2020, cổ đông đã thông qua kế hoạch tăng vốn từ 9.245 tỷ lên 11.094 tỷ đồng từ chi trả cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 20%. Nguồn thực hiện trích từ quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Với nguồn vốn tăng thêm, VIB sẽ dành 1.349 tỷ đồng để tăng cường cấp tín dụng, 300 tỷ cho đầu tư tài sản thanh khoản, 100 tỷ đồng để nâng cấp mạng lưới chi nhánh và 100 tỷ đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, sản phẩm và năng lực quản trị rủi ro. 

Lũy kế nửa đầu năm, ngân hàng lãi trước thuế 2.356 tỷ đồng, cao hơn 29% so với cùng kỳ 2019, thực hiện 52% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế tăng tương đương, đạt 1.885 tỷ đồng, thực hiện 48,5% kế hoạch năm.  

Tổng tài sản đến 30/6 ở mức 202.369 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Cho vay khách hàng trước dự phòng 137.902 tỷ đồng, tăng gần 7%. Nợ xấu tăng lên 3.267 tỷ đồng, tăng 29%. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay nâng từ lên 1,96% lên 2,3%.

Hoàng Dung