Việt Nam xuất khẩu 186 tỷ USD hàng hóa trong 6 tháng đầu năm

Diên Vỹ 10:31 | 29/06/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 371,17 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, cán cân thương mại ước tính xuất siêu 710 triệu USD.

Thương mại hàng hóa 6 tháng xuất siêu 710 triệu USD

Trong tháng 6, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 65,02 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6 ước đạt 32,65 tỷ USD, tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu từ khu vực kinh tế trong nước đạt 8,83 tỷ USD, tăng 6,3% so với tháng trước và tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái; xuất khẩu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,82 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 6 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 185,94 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu từ khu vực kinh tế trong nước đạt 49,26 tỷ USD, tăng 20% và chiếm 26,5% tổng kim ngạch xuất khẩu; xuất khẩu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 136,68 tỷ USD, tăng 16,3% và chiếm 73,5%.

Đáng chú ý, trong 6 tháng, có 28 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 90,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó có 5 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 57,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2022 ước đạt 32,37 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước. Trong đó, nhập khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 11,8 tỷ USD, giảm 2,9% so với tháng trước và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 20,57 tỷ USD, tăng 0,5% và tăng 15,9%.

6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 185,23 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 65,23 tỷ USD, tăng 15,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 120 tỷ USD, tăng 15,6%. Có 30 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 87% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó một số mặt hàng nhập khẩu có trị giá trên 5 tỷ USD bao gồm: Điện tử, máy tính và linh kiện, Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; Điện thoại và linh kiện…

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 55,9 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 61,3 tỷ USD.

Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu 6 tháng đầu năm 2022 

 

Cán cân thương mại hàng hóa  tháng 6 ước tính xuất siêu 276 triệu USD. Tính chung 6 tháng, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 710 triệu USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 1,86 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,97 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 16,68 tỷ USD.

Xuất khẩu dịch vụ 6 tháng tăng 82% 

Về thương mại dịch vụ, tính chung 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 81,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu dịch vụ du lịch đạt 651 triệu USD, chiếm 15,1% tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ và tăng gấp gần 8 lần so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu dịch vụ vận tải đạt 2 tỷ USD, chiếm 46,4% và tăng 154,5%.

Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 12,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó nhập khẩu dịch vụ vận tải đạt 6,4 tỷ USD, chiếm 52,1% tổng kim ngạch nhập khẩu dịch vụ và tăng 27,2%; nhập khẩu dịch vụ du lịch đạt 2,5 tỷ USD chiếm 20,1% và tăng 37%. Nhập siêu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2022 là 8 tỷ USD, trong đó phí dịch vụ vận tải và bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu là 4,6 tỷ USD.