VNPT: Doanh thu thuần giảm nhưng nguồn thu từ hoạt động tài chính lại tăng

08:46 | 16/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Năm 2020, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) có doanh thu hợp nhất 50.515 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 5.717 tỷ đồng. Bình quân doanh nghiệp đạt 138 tỷ đồng doanh thu/ngày.

Riêng công ty mẹ VNPT năm ngoái thu về 40.644 tỷ đồng và 4.432 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Hai con số trên đều giảm so với kết quả năm 2019. 

Được biết, VNPT gồm có 3 công ty thành viên gồm: Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT – Vinaphone), Tổng công ty Truyền thông (VNPT – Media) và Công ty TNHH MTV Cáp quang.

Năm 2020, doanh thu hợp nhất của VNPT đã giảm khoảng 2.000 tỷ đồng so với năm 2019. Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp cũng giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ kéo theo lợi nhuận gộp về bán hàng của VNPT trong cả năm 2020 đạt 14.856 tỷ, giảm nhẹ 400 tỷ so với con số 15.216 tỷ đồng năm 2019.

VNPT: Doanh thu thuần giảm nhưng nguồn thu từ hoạt động tài chính lại tăng - ảnh 1

Nhiều chỉ số về doanh thu, lợi nhuận của VNPT sụt giảm so với năm 2019

Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng chứng kiến sự tăng trưởng so với thời thời điểm năm 2019, đạt mức 2.687 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu thuần chững lại khi chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ mà chi phí bán hàng tăng hơn 100 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm nhẹ 50 tỷ đồng so với năm 2019 ở mức 6.341 tỷ đồng.

Về lãi trước thuế VNPT đạt 7.054 tỷ đồng, giảm gần 100 tỷ đồng so với năm 2019. Sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp, VNPT lãi 5.717 tỷ đồng như đã nêu trên, giảm nhẹ so với mức i 5.730 tỷ đồng trong năm 2019.

Báo cáo cũng ghi nhận, tổng tài sản của VNPT sắp cán ngưỡng 100.000 tỷ đồng, đạt gần 99.240 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định ghi nhận ở mức 38.950 tỷ đồng và đặc biệt là khoản tiền mặt, đầu tư tài chính ngắn hạn như tiền gửi ngân hàng, đầu tư vào cổ phiếu... của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 43.943 tỷ đồng, khoảng 1,9 tỷ USD.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trên mang về cho tập đoàn này gần 2.700 tỷ đồng lợi nhuận tài chính mỗi năm. Bình quân, mỗi ngày VNPT nhận được số tiền lãi hơn 7 tỷ đồng. 

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả cuối kỳ của VNPTG đã 29.940 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu ở mức gần 69.300 tỷ đồng.

VNPT đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 khi đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất công ty mẹ - tập đoàn là 45.165 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ tập đoàn là 5.356 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng.

H.S

Xem thêm: Hé lộ thu nhập khủng của lãnh đạo VNPT khi thực hiện lương thí điểm