2 trường hợp được không thu thuế xuất, nhập khẩu từ ngày 25/4

15:25 | 30/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 11/3 và có quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất, nhập khẩu.
Theo đó, khoản 19 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP bổ sung Điều 37a Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về các trường hợp không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như sau:
 
Thứ nhất, không thu thuế với hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế như hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế xuất khẩu nhưng phải tái nhập; hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất; hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm; người nộp thuế đã nộp thuế xuất, nhập khẩu nhưng không có hàng hóa xuất, nhập khẩu hoặc xuất, nhập khẩu ít hơn so với hàng hóa xuất, nhập khẩu đã nộp thuế được hoàn thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất khẩu đã nộp tương ứng với hàng hóa thực tế không xuất, nhập khẩu hoặc xuất, nhập khẩu ít hơn.
 
2 trường hợp được không thu thuế xuất, nhập khẩu


Các xe container chở hàng nông sản chờ làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. (Ảnh: TTXVN)

Thứ hai, không thu thuế đối với hàng hóa không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu quy định về: Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập; hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất.
 
Trong đó, thời điểm nộp hồ sơ không thu thuế được quy định như sau: Người nộp thuế nộp hồ sơ không thu thuế cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan.
 
Nghị định số 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/4/2021 và bãi bỏ Thông tư 90/2011/TT-BTC ngày 20/6/2011; Thông tư 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012; Thông tư 81/2013/TT-BTC ngày 19/6/2013; Thông tư 116/2013/TT-BTC ngày 20-8-2013 và Điều 5 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính.
 
H.A