Việt Nam xuất siêu 500 triệu USD trong tháng 2

Việt Nam xuất siêu 500 triệu USD trong tháng 2

Đây là số liệu mới nhất do Tổng cục Hải quan công bố. Ở thông tin cập nhật trước đó, Tổng cục Thống kê cho biết Việt Nam thâm hụt thương mại 800 triệu USD trong tháng.
Xuất khẩu gỗ tháng 1/2021 ước đạt hơn 1,2 tỷ USD

Xuất khẩu gỗ tháng 1/2021 ước đạt hơn 1,2 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 1/2021 ước đạt hơn 1,2 tỷ USD, trong đó sản phẩm gỗ đạt hơn 973, 673 triệu USD, tăng 9,11% so với tháng 1/2020