Chào bán cổ phiếu riêng lẻ bất thành, HAGL chuyển hướng huy động vốn từ nhân viên

Lạc Lạc 14:29 | 26/04/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong thông báo mới nhất, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) có kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP (tỷ lệ 2,16%) với giá phát hành 7.500 đồng/cp, không khác nhiều với thị giá hiện nay.

Trong nội dung bổ sung trình ĐHĐCĐ sắp tới, HAGL đề cập đến phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động chủ chốt của công ty, các công ty con và công ty liên kết (ESOP). Mục đích nhằm ghi nhận sự đóng góp và tạo động lực cho người lao động gắn bó và cống hiến trong tương lai.

Cụ thể, khối lượng phát hành ESOP là 20 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 2,16%) với giá phát hành 7.500 đồng/cổ phiếu. Trong đó, 50% lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và nửa còn lại sẽ bị hạn chế trong vòng 2 năm. Trên thị trường, cổ phiếu HAG chốt phiên 25/4 đạt 7.690 đồng/cp. Như vậy, mức giá chào bán cho người lao động gần tương đương như thị giá trên sàn. 

Tổng số tiền dự kiến huy động được là 150 tỷ đồng. Do phát hành dưới mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu), công ty sẽ ghi nhận âm thặng dư vốn cổ phần, tương ứng làm giảm vốn chủ sở hữu khoảng 50 tỷ đồng.

Trên báo cáo tài chính gần nhất, HAGL không có thặng dư vốn cổ phần và đang lỗ lũy kế 3.341 tỷ đồng, chiếm 36% vốn điều lệ.

Việc chuyển hướng sang huy động vốn từ nhân viên diễn ra sau khi công ty thông báo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ bất thành do giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp nên nhà đầu tư từ chối mua.

Theo kế hoạch ban đầu, HAGL sẽ phát hành gần 162 triệu cổ phiếu với mức giá 10.500 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Tổng số tiền dự kiến huy động gần 1.700 tỷ đồng sẽ dùng để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu.

Do huy động vốn riêng lẻ bất thành, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức cho biết ban lãnh đạo đã thông qua phương án bù đắp thiếu hụt vốn cho tập đoàn và giữ nguyên quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh với 7.000ha chuối và 10 cụm chuồng trại với công suất 600.000 con heo thịt/năm.

Tập đoàn cũng sử dụng nguồn tiền từ việc thu hồi nợ nhóm công ty HAGL Agrico (HNG) và hoạt động thanh lý một số tài sản không sinh lời để thanh toán nợ gốc trái phiếu trong thời gian quy định.

Một nội dung khác được HAGL bổ sung là tờ trình bầu thêm 1 thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Huyền theo giấy đề nghị của ông Đoàn Nguyên Đức - cổ đông sở hữu 34,5% vốn điều lệ HAGL.

Bà Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1974, có nhiều năm làm việc tại các đơn vị thành viên của HAGL. Từ tháng 7/2022 đến nay, bà Huyền giữ chức Kế toán trưởng của Công ty Bapi Hoàng Anh Gia Lai.

Theo tờ trình ĐHĐCĐ 2023, HAGL đặt kế hoạch thận trọng với doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với năm liền trước.

 

Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở thực hiện chủ trương tập trung duy trì quy mô sản xuất kinh doanh không thấp hơn năm 2022 trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn.

Sự thận trọng trong chiến lược kinh doanh còn thể hiện ở đề xuất không thực hiện chia cổ tức năm nay. Đối với thù lao cho lãnh đạo nòng cốt, HĐQT HAGL muốn được ủy quyền việc trích thù lao và báo cáo lại vào kỳ đại hội năm 2024.