Đất Xanh (DXG) cắt giảm gần 4.900 nhân viên trong năm qua

Diên Vỹ 17:31 | 05/05/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 vừa công bố, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG) cho biết tính đến ngày 31/3/2023, công ty có 2.389 nhân viên. Con số này giảm mạnh gần 1.400 nhân viên so với thời điểm đầu năm và giảm gần 4.900 nhân viên so với thời điểm kết thúc quý I/2022.

 

Dù ghi nhận lượng nhân viên giảm gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái, trong quý I/2023, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG ) vẫn báo lỗ ròng 117 tỷ đồng, quý lỗ ròng thứ hai liên tiếp của doanh nghiệp. 

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, DXG ghi nhận 378 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 79% so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ ghi nhận 1.792 tỷ đồng). Trong đó, 3 hoạt động chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất là doanh thu bán căn hộ và đất nền; doanh thu dịch vụ môi giới BĐS và doanh thu hợp đồng xây dựng đều sụt giảm đáng kể với mức giảm lần lượt 73%, 88% và 62% xuống chỉ còn 268 tỷ đồng, 83 tỷ đồng và 29 tỷ đồng. Cùng đó, doanh nghiệp còn ghi nhận khoản giảm trừ doanh thu 38 tỷ đồng do hàng bán bị trả lại.

Điểm sáng duy nhất là doanh thu từ hoạt động quản lý, cho thuê bất động sản đầu tư ghi nhận tăng trưởng 61% lên 37 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán chiếm tới 56% doanh thu thuần, làm giảm biên lãi gộp trong kỳ xuống 44% từ mức 58% cùng kỳ năm ngoái.

Ở hoạt động tài chính, doanh thu tài chính đạt 18 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính tăng vọt 39% lên hơn 150 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí lãi vay lên tới 140 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường nhiều thách thức khiến doanh thu sụt giảm trong khi lãi vay ở mức cao, Đất Xanh đã nỗ lực cắt giảm mạnh các khoản chi phí, với chi phí bán hàng giảm 70% so với cùng kỳ xuống 78 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 46% xuống 93 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo thuyết minh tại BCTC, chi phí lương trong kỳ của doanh nghiệp đã giảm mạnh xuống chỉ còn 84 tỷ đồng từ mức 216 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, tức giảm 61%. Chi phí chi trả lương cho Tổng giám đốc và các thành viên ban quản lý của Đất Xanh trong quý I/2023 cũng giảm 47% so với cùng kỳ xuống 3,7 tỷ đồng.

 Chi phí lương quý I/2023 của DXG giảm mạnh so với cùng kỳ. Nguồn: BCTC DXG.

  Nguồn: BCTC DXG. 

Trước đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022, tại thời điểm 31/3/2022, DXG có 7.165 nhân viên. Trong khi theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 mới nhất, số lượng nhân viên ghi nhận là 2.389 người. Như vậy, trong vòng 1 năm gần nhất, tập đoàn này đã cắt giảm gần 4.900 nhân viên, tương đương giảm khoảng 68%. Riêng 3 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp đã cắt giảm 1.384 nhân viên so với đầu năm. 

Dù vậy, những mức tiết giảm chi phí không bù đắp được sự sụt giảm mạnh mẽ của doanh thu. Kết quả, trong quý I/2023, DXG báo lãi thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 138 tỷ đồng. Doanh nghiệp lỗ trước thuế 96 tỷ đồng, lỗ sau thuế 117 tỷ đồng. Đây cũng là quý lỗ ròng thứ hai liên tiếp của Đất Xanh.

 Diên Vỹ tổng hợp từ BCTC DXG.

Còn theo lý giải của doanh nghiệp, sở dĩ kết quả kinh doanh chuyển từ lãi ở cùng kỳ sang lỗ trong quý này là do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản đã dẫn đến sự sụt giảm doanh số bán hàng mảng dịch vụ sụt giảm. Trong khi đó, công ty chưa kịp ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ một số dự án đã triển khai bán hàng thành công.

Về tình hình tài chính, tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của DXG không có nhiều biến động đáng kể so với đầu năm, duy trì trên mức 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng tiền và tương đương tiền nắm giữ đã giảm 33%, còn hơn 615 tỷ đồng, được lý giải bởi lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 304 tỷ đồng (dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 204 tỷ đồng và dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 292 tỷ đồng).

Các khoản phải thu cũng giảm hơn 500 tỷ đồng xuống mức 11.353 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho tăng hơn 1.000 tỷ đồng lên mức 15.114 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản dở dang (12.888 tỷ đồng).

Về phía nguồn vốn, tổng nghĩa vụ nợ phải trả của Đất Xanh ở mức trên 16.472 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn. Vay và nợ thuê tài chính cả ngắn và dài hạn là 5.966 tỷ đồng, trong đó có hơn 3.800 tỷ đồng là vay ngân hàng và có hơn 1.715 tỷ đồng là nợ trái phiếu.