Ông Lương Trí Thìn mua xong 5 triệu cổ phiếu DXG

Ông Lương Trí Thìn mua xong 5 triệu cổ phiếu DXG

Từ đầu năm đến nay, Chủ tịch HĐQT Đất Xanh, ông Lương Trí Thìn đã mua 25,7 triệu cổ phiếu DXG với tổng chi phí ước tính hơn 1.100 tỷ đồng, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân là 18,86% vốn điều lệ công ty.