Phát triển bền vững kinh tế biển, 'bung' tiềm năng tăng trưởng GDP thêm hàng chục tỷ USD

Phát triển bền vững kinh tế biển, 'bung' tiềm năng tăng trưởng GDP thêm hàng chục tỷ USD

Tại Lễ công bố Báo cáo “Kinh tế biển xanh – Hướng đến kịch bản phát triển bền vững kinh tế biển” trong khuôn khổ "Hội nghị quốc tế về Kinh tế đại dương bền vững và Thích ứng với biến đổi khí hậu", đại diện UNDP cho biết nếu áp dụng kịch bản phát triển bền vững, tức kịch bản xanh lam, ước tính GDP Việt Nam sẽ tăng hơn kịch bản thông thường lần lượt là 296.000 tỷ đồng (12,9 tỷ USD) vào năm 2025 và 538.000 tỷ đồng (23,5 tỷ USD) vào năm 2030.