Đình chỉ đơn vị kiểm toán cho công ty thành viên của Tân Hoàng Minh

Đông Bắc 09:56 | 27/05/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBCKNN đã ban hành quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán của đơn vị thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Tổng Bách Hóa (TBH), một thành viên của tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã có quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội) từ ngày 19/5 đến hết ngày 31/12/2022.

Cùng với đó, cơ quan quản lý chứng khoán cũng đình chỉ tư cách kiểm toán viên với 2 cá nhân là bà Nguyễn Thị Lệ Hồng Thu và bà Nguyễn Trần Hằng Phương. 2 kiểm toán viên này đều thuộc Công ty CPA Hà Nội, thời gian đình chỉ tư cách kiểm toán viên của hai cá nhân cũng kéo dài đến hết năm nay.

UBCKNN không công bố lý do cụ thể đình chỉ tư cách kiểm toán viên và công ty kiểm toán với các đối tượng kể trên, tuy nhiên, bà Hồng Thu và Hằng Phương cùng Công ty CPA Hà Nội chính là đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ năm 2021 của Công ty CP Tổng Bách Hóa (TBH), một thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán cũng đã có công văn gửi Tổng Bách Hóa liên quan báo cáo tài chính năm 2021 của công ty này do CPA Hà Nội - Chi nhánh Sài Gòn kiểm toán.

Theo cơ quan quản lý chứng khoán, sau buổi làm việc với Công ty CPA Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán nhận thấy báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Bách Hóa không đạt yêu cầu về chất lượng kiểm toán. Nguyên nhân là phía kiểm toán chưa thực hiện đầy đủ thủ tục, chưa thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2021 của công ty.

Vì vậy, UBCKNN yêu cầu công ty thực hiện kiểm toán lại báo cáo tài chính  riêng và hợp nhất năm 2021 theo quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và công bố thông tin theo quy định.

Theo BCTC năm 2021 đã được công bố trước đó của Tổng Bách Hoá, doanh thu thuần hợp nhất đạt được là 4,5 tỷ đồng, chỉ bằng 1/5 doanh thu năm 2020 và lãi sau thuế là 709 tỷ đồng trong khi lỗ sau thuế năm 2020 là 40 tỷ đồng.

Giải trình về mức lãi đột biến, doanh nghiệp cho biết năm 2021, công ty đã đầu tư tài chính và chuyển nhượng cổ phần cho CTCP Ngọc Viễn Đông và CTCP Cung Điện Mùa Đông. Do vậy, công ty thu được cổ tức từ CTCP Cung Điện Mùa Đông là hơn 257 tỷ đồng và khoản lãi từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần là 495 tỷ đồng. Cả hai doanh nghiệp này đều là thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Công ty Cổ phần Tổng Bách Hoá tiền thân là Tổng công ty Bách Hoá được thành lập năm 1954 thuộc Bộ Công Thương. Năm 2004, Tổng Bách Hoá trở thành công ty cổ phần, sau nhiều lần tăng vốn, đến tháng 2/2021, Tổng Bách Hoá được chấp thuận phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ lên 931,17 tỷ đồng. Hiện nay, công ty có cổ đông lớn duy nhất sở hữu 96,65% vốn là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thanh, cũng là một thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh.