FDI 3 tháng đầu năm kém sắc, riêng vốn vào hoạt động kinh doanh bất động sản giảm 71%

Diên Vỹ 16:59 | 28/03/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), mặc dù số dự án cho thấy tín hiệu tăng khả quan, sự thiếu vắng các dự án quy mô lớn đã dẫn đến không chỉ vốn đăng ký giảm, mà vốn giải ngân 3 tháng năm 2023 cũng giảm so với cùng kỳ năm trước.

 

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), tính đến 20/3/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 5,45 tỷ USD, bằng 61,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, số vốn đăng ký mới đạt hơn 3 tỷ USD cho 522 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giảm 5,9% so với cùng kỳ về giá trị vốn nhưng tăng 62,1% về số dự án.

Theo lý giải của Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư đăng ký mới quý I/2023 giảm so với cùng kỳ năm ngoái do trong tháng 3/2022 ghi nhận dự án quy mô lớn là Công ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam có vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD. Riêng dự án này đã chiếm tới 41% tổng vốn đăng ký mới trong 3 tháng năm 2022.

Cũng trong quý I/2023, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 1,2 tỷ USD với 228 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn; tức giảm 70,3% về số vốn và tăng 2,6% về số dự án.

Ngoài ra, tổng giá trị góp vốn mua cổ phần đạt gần 1,22 tỷ với 703 lượt giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN, giảm 25,5% về số vốn và giảm 4,2% về số giao dịch. Cục Đầu tư nước ngoài lý giải vốn đầu tư điều chỉnh quý I/2023 giảm so với cùng kỳ do trong 3 tháng năm 2022 có nhiều dự án điều chỉnh vốn lớn trên 50 triệu USD, chiếm tới 81% tổng vốn điều chỉnh của 3 tháng năm 2022. Trong khi đó, 3 tháng năm 2023 có ít các lượt dự án điều chỉnh vốn trên 50 triệu USD và chỉ chiếm 37,8% tổng vốn điều chỉnh.

Như vậy, trong cơ cấu vốn FDI đăng ký, cả vốn đăng ký mới, vốn đăng ký điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần 3 tháng đầu năm đều giảm. Vốn thực hiện 3 tháng đầu năm cũng giảm so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 4,3 tỷ USD.

 

Nhận xét về tình hình thu hút FDI của Việt Nam trong quý đầu năm, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, cơ cấu vốn đầu tư nước ngoài theo cách thức đầu tư vốn có sự thay đổi so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2023, tỷ trọng vốn đầu tư mới trong tổng vốn đăng ký tăng lên, chiếm hơn 55,5% so với 36% cùng kỳ năm 2022, trong khi tỷ trọng vốn đầu tư điều chỉnh giảm đi, chỉ chiếm 22,2% so với 45,6% trong cùng kỳ. Tỷ trọng góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng nhẹ từ 18,3% trong 3 tháng năm 2022 lên 22,3% trong 3 tháng năm 2023.

Một điểm sáng là riêng tháng 3, vốn đầu tư mới tuy không còn duy trì được mức tăng mạnh như trong 2 tháng đầu năm, song số dự án đầu tư mới tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm ngoái và tăng mạnh so với 2 tháng đầu năm.

"Tính riêng trong tháng 3/2023, vốn đầu tư mới và vốn đầu tư điều chỉnh đang có xu hướng tăng lên so với các tháng đầu năm. Vốn đầu tư mới tăng 2,25 lần so với tháng 2 và tăng 4,5% so với tháng 1. Vốn đầu tư điều chỉnh cũng tăng gấp hơn 2,9 lần so với tháng 2 và tăng gần 2,2 lần so với tháng 1. Góp vốn mua cổ phần tuy tăng mạnh trong tháng 2, gần 3,6 lần so tháng 1, song giảm 49,3% trong tháng 3 năm 2023", đại diện Cục Đầu tư nước ngoài nhận xét.

Về lĩnh vực đầu tư, trong quý đầu năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu khi thu hút số vốn đầu tư đạt gần 4 tỷ USD, chiếm 73% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Ngành hoạt động kinh doanh bất động sản xếp ngay sau đó với tổng vốn đầu tư gần 766 triệu USD, chiếm gần 14,1% tổng vốn đầu tư đăng ký, nhưng giảm tới 71,6% so với cùng kỳ.

Các ngành bán buôn, bán lẻ; vận tải kho bãi thu hút vốn đầu tư tăng hơn so với cùng kỳ, xếp thứ 3 và 4 với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 276 triệu USD, tăng gấp 2 lần và gần 151 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ.

Về đối tác đầu tư, trong quý 1/2023, đã có 68 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 1,69 tỷ USD, chiếm gần 31% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Trung Quốc đứng thứ hai với gần 552 triệu USD, chiếm 10,1% tổng vốn đầu tư; Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 477 triệu USD, chiếm gần 8,8% tổng vốn đầu tư, tăng 47,5% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, xét về số dự án, Hàn Quốc dẫn đầu cả về số dự án mới, chiếm 15,5%, số lượt điều chỉnh vốn, chiếm 26,9% và góp vốn, mua cổ phần, chiếm 28,4%.

Về địa bàn đầu tư, các dự án đầu tư mới vẫn tập trung vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài, cụ thể cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư như Bắc Giang, Đồng Nai, Bắc Ninh, TP HCM, Hải Phòng…