Hai lãnh đạo OCB đăng ký mua gần 500.000 cổ phiếu ESOP

Đông Bắc 08:21 | 30/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo phương án phát hành ESOP, Tổng giám đốc Nguyễn Đình Tùng và Phó Tổng giám đốc Trương Đình Long đăng ký mua tổng 468.000 cổ phiếu.

Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE), 2 lãnh đạo OCB  (Mã: OCB) là Tổng giám đốc Nguyễn Đình Tùng và Phó tổng giám đốc Trương Đình Long vừa có thông báo đăng ký mua 468.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Giao dịch được thực hiện theo phương thức nộp tiền mua cổ phiếu từ tổ chức phát hành ESOP, thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 5/9 đến 17/9.

Cụ thể, Tổng giám đốc Nguyễn Đình Tùng đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, nếu giao dịch thành công tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông Tùng tăng từ 0,04% lên hơn 0,06%, tương đương với 853.002 cổ phần.

Phó Tổng giám đốc Trương Đình Long đăng ký mua 168.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ tăng lên 443.095 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03%.

 Chốt phiên giao dịch ngày 29/8, cổ phiếu OCB có giá 17.600 đồng/cp. Nguồn: Tradingview.

Tuần trước, OCB đã có thông báo phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP với tổng giá trị phát hành là 50 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 0,365% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 5/9 đến 17/9.

OCB cho biết cổ phiếu mới phát hành theo chương trình ESOP chịu hạn chế chuyển nhượng 4 năm kể từ ngày phát hành, sau mỗi năm được chuyển nhượng 25%.

Mục đích phát hành là giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) theo quy định của cơ quan chức năng. Theo đó, việc phát hành lượng cổ phiếu ESOP còn giúp ngân hàng tăng trưởng quy mô, tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng kế hoạch mở rộng mạng lưới giao dịch của OCB.

Trước đó, OCB đã thông báo thông qua nghị quyết việc triển khai tăng vốn điều lệ năm 2022 thêm 4.127 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ của ngân hàng lên 17.884 tỷ đồng.

Cụ thể, ngân hàng phát hành 412,7 triệu cổ phiếu  thưởng cho cổ đông hiện hữu với tổng trị giá 4.127 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành 30%. Thời gian thực hiện trong năm 2022 căn cứ theo sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nguồn vốn sử dụng được trích từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán.

Việc tăng vốn điều lệ được thực hiện sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phát hành 8,82 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài (Ngân hàng Aozora – Nhật Bản), tăng vốn điều lệ thêm hơn 58,8 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm, OCB  ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt hơn 3.371 tỷ đồng, tăng 20% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2021.

Hoạt động ngoài lãi không đem lại kết quả khả quan khi chỉ có duy nhất hoạt động dịch vụ có lãi thuần hơn 359 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Hoạt đông mua bán chứng khoán kinh doanh và mua bán chứng khoán đầu tư lần lượt lỗ 20,8 tỷ đồng và 167 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi lần lượt gần 69 tỷ đồng và hơn 758 tỷ đồng. Trừ đi các loại chi phí, OCB báo lãi trước thuế giảm 34,6%, đạt hơn 1.739 tỷ đồng.