OCB tăng thêm 4.110 tỷ đồng vốn điều lệ

OCB tăng thêm 4.110 tỷ đồng vốn điều lệ

Ngày 1/11, OCB đã nhận Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho OCB tăng 4.110 tỷ đồng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.
OCB sẽ tăng vốn thêm hơn 4 nghìn tỷ đồng

OCB sẽ tăng vốn thêm hơn 4 nghìn tỷ đồng

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) thông báo sẽ triển khai việc tăng vốn điều lệ năm 2022 thêm 4.127 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.