Hoàng Anh Gia Lai lần đầu có doanh thu 121 tỷ từ bán heo nhưng vẫn lỗ hơn 5.000 tỷ trong năm 2020

20:59 | 31/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG) công bố doanh thu thuần quý IV/2020 đạt 914 tỷ đồng, tăng 318 tỷ so với cùng kỳ 2019.
Năm 2020, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu thuần hợp nhất 3.085 tỷ và lỗ sau thuế 2.175 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của doanh nghiệp phố núi lên tới 5.086 tỷ đồng. Nguồn thu chính của Hoàng Anh Gia Lai vẫn đến từ bán trái cây với doanh số 538 tỷ, tăng 66% so với quý IV/2019 nhờ diện tích thu hoặc trái cây tăng.

Tập đoàn của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cũng lần đầu có doanh thu từ bán heo 121 tỷ đồng. Doanh thu tăng nhưng giá bán sản phẩm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khiến Hoàng Anh Gia Lai không có lợi nhuận gộp. Lỗ gộp trong quý IV/2020 của tập đoàn bầu Đức là 168 tỷ.
 
Hoàng Anh Gia Lai lỗ hơn 5.000 tỷ đồng trong năm 2020
 Hoàng Anh Gia Lai lần đầu có doanh thu từ bán heo 121 tỷ đồng

Bù lại, doanh thu tài chính trong quý cuối năm của Hoàng Anh Gia Lai tăng đột biến lên 784 tỷ đồng nhờ ghi nhận lãi khi thanh lý các khoản đầu tư. Song song đó, chi phí tài chính giảm 439 tỷ do doanh nghiệp không con phát sinh khoản lỗ từ việc chuyển nhượng vốn góp như cùng kỳ 2019.

Trong quý cuối năm, Hoàng Anh Gia Lai hợp nhất kết quả kinh doanh của Chăn nuôi Gia Lai sau khi hoán đổi nợ phải thu khó đòi tại doanh nghiệp này thành cổ phần, qua đó trở thành công ty mẹ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19, ban điều hành Hoàng Anh Gia Lai quyết định rà soát số liệu quá khứ liên quan đến ước tính và dự phòng giá trị thu hồi các khoản phải thu trên nguyên tắc thận trọng.

Hoàng Anh Gia Lai điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 bằng cách trích lập dự phòng các khoản phải thu tồn đọng. Việc này nhằm giúp báo cáo năm 2020 không phải tiếp tục nhận ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán về khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn như 2 năm trước.

Hậu quả là chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác tăng mạnh sau khi trích lập dự phòng, dẫn đến việc Hoàng Anh Gia Lai lỗ sau thuế tới 1.526 tỷ trong quý IV/2020. Riêng lỗ sau thuế của công ty mẹ là 1.174 tỷ.

Nhưng năm 2019, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Hoàng Anh Gia Lai vẫn dương 190 tỷ và cổ đông không kiểm soát gánh lỗ tới 2.099 tỷ. Tuy nhiên, điều này không lặp lại trong 2020 và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ âm tới 1.201 tỷ.
 
Hoàng Anh Gia Lai lỗ hơn 5.000 tỷ đồng trong năm 2020
Nguồn: Zing News

Tổng cộng, lỗ lũy kế đến hết năm 2020 của Hoàng Anh Gia Lai lên tới 5.086 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp theo đó giảm hơn 2.000 tỷ còn 9.675 tỷ đồng. Nợ phải trả của Hoàng Anh Gia Lai tại thời điểm 31/12/2020 hơn 26.600 tỷ. Trong đó, vay ngắn hạn gần 8.500 tỷ và vay dài hạn hơn 9.600 tỷ.
 
Ban lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai cho biết khi các dự án và tài sản làm cơ sở đảm bảo phát triển và tăng giá trị, các khoản dự phòng được trích lập trong báo cáo năm 2020 có thể được hoàn nhập dần dần. Lúc đó, tình hình tài chính của doanh nghiệp có thể tiến triển tích cực hơn.

Kể từ năm 2021, kết quả hoạt động của tập đoàn bầu Đức cũng sẽ thay đổi lớn vì không còn hợp nhất HAGL Agrico sau khi doanh nghiệp này trở thành công ty con của Thaco. Công ty nông nghiệp này hiện chiếm tới hơn 80% doanh thu hợp nhất của Hoàng Anh Gia Lai.
 
Hải Yến