Hơn 90% trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 4 đến từ nhóm ngân hàng

Diên Vỹ 10:29 | 09/05/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), có tới hơn 90% số trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 4 là từ các ngân hàng.

Trong tháng 4, thống kê của VBMA dựa trên công bố từ trang thông tin của SSC và HNX đến hết ngày 29/4/2022 cho thấy không có đợt phát hành trái phiếu ra công chúng nào và có 23 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 16.472 tỷ đồng. 

Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại chiếm tới 90,7% trong tổng giá trị phát hành TPDN của tháng 4 (ước tính 14.940 tỷ đồng). Ngân hàng TMCP Quân Đội (mã chứng khoán: MBB) phát hành nhiều nhất với 4.600 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (mã chứng khoán: STB) xếp thứ hai với mức phát hành 2.500 tỷ đồng, trái phiếu cũng có kỳ hạn 3 năm. 

Ngoài ra, doanh nghiệp thuộc các nhóm năng lượng, vận tải, sản xuất và tài chính cũng phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng nhưng với khối lượng chỉ chiếm chưa tới 10% tổng giá trị phát hành.

Nhóm ngân hàng thương mại chiếm tới 90,7% trong tổng giá trị phát hành TPDN của tháng 4 (Ảnh: VBMA)

Từ đầu năm đến nay, theo VBMA, đã có 9 đợt phát hành TPDN ra công chúng với giá trị là 8.696 tỷ đồng (chiếm 11,26% tổng giá trị phát hành), tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Có 97 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị 68.566 tỷ đồng ((chiếm 88,74% tổng giá trị phát hành), giảm 22% so với cùng kỳ năm 2021.

4 tháng đầu năm, nhóm Bất động sản vẫn dẫn đầu về giá trị phát hành với khối lượng là 28.856 tỷ đồng, chiếm 37,35% tổng giá trị phát hành TPDN toàn thị trường. Trong đó, kỳ hạn từ 1 đến 3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong nhóm này với 21.559 tỷ đồng, tương đương 74,71%. 

Nhóm Ngân hàng đứng ở vị trí thứ hai với khối lượng 24.393 tỷ đồng, chiếm 31,57% tổng giá trị phát hành. Kỳ hạn phát hành bình quân của nhóm ngân hàng thương mại là 4.03 năm, lãi suất phát hành thường đường thả nổi theo lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng quốc doanh. 

Trong nhóm này, VBMA cho biết Ngân hàng TMCP Quân Đội phát hành nhiều nhất với khối lượng 4.600 tỷ đồng, xếp thứ hai là Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (mã chứng khoán: VIB) với 3.948 tỷ đồng.

Nhóm Bất động sản vẫn dẫn đầu, chiếm 37,35% tổng giá trị phát hành TPDN toàn thị trường trong 4 tháng đầu năm (Ảnh: VBMA)

Dự kiến trong quý II, Ngân hàng TMCP Phát Triển Hồ Chí Minh HĐQT (mã chứng khoán: HDB) có phương án phát hành riêng lẻ tối đa 15.000 tỷ đồng trái phiếu trong lần 1 và tối đa 3.000 tỷ đồng trái phiếu trong lần 2. 

Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam HĐQT (BIDV - mã chứng khoán: BID) đã phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ tối đa 35.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền với lãi suất được quyết định theo từng đợt phát hành, kỳ hạn từ 1 đến 5 năm. 

CTCP Chứng Khoán Tân Việt (TVSI) cũng phê duyệt phương án phát hành 40 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9%/năm cho kỳ đầu và thả nổi theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng Vietcombank trong các kỳ tiếp theo, cộng biên độ tối thiểu 2,5%/năm.