Hơn một nửa doanh nghiệp FDI thua lỗ năm 2020, 4.250 đơn vị lỗ mất vốn

Lê Thị Thu Hà 14:44 | 15/03/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dù doanh thu vẫn tăng trưởng trong năm COVID-19 thứ nhất nhưng có hơn 14.108 doanh nghiệp FDI báo lỗ, chiếm 56% doanh nghiệp có báo cáo.

Báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp FDI cho biết lợi nhuận sau thuế năm 2020 của các doanh nghiệp FDI là 341.786 tỷ đồng, tăng 11,65% so với năm 2019.

Năm 2020 có 10.125 doanh nghiệp FDI có lãi, chiếm 40,2% trong 25.171 doanh nghiệp có báo cáo. Giá trị lợi nhuận trước thuế đạt 557.649 tỷ đồng, tăng 6,6%.

Xét về tỷ lệ tăng trưởng, một số ngành có sự gia tăng lớn gồm nhóm nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản tăng 392%; nhóm thương mại, bán buôn, bán lẻ tăng 220,7%; nhóm điện tử, gia dụng tăng 134% và nhóm sản xuất sắt, thép và kim loại khác tăng 55% so với 2019.

Trong năm COVID-19 thứ nhất, lợi nhuận trước thuế của các nhóm ghi nhận giảm mạnh như du lịch, kinh doanh khách sạn, dịch vụ lưu trú và ăn uống; kinh doanh bất động sản; sản phẩm hoá dược, dược liệu và thiết bị y tế.

Ảnh minh hoạ: Báo Đầu tư.

Một số nhóm ngành trong hai năm liền báo cáo lỗ là sản xuất sắt, thép, kim loại khác; dầu khí, xăng dầu, nhiên liệu khí và sản phẩm hoá dầu và viễn thông, phần mềm. Tuy nhiên, nhóm sản xuất sắt, thép, kim loại khác có số lỗ năm 2020 giảm mạnh so với năm 2019.

Báo cáo cho biết số lượng doanh nghiệp FDI báo lỗ năm 2020 là 14.108, chiếm 56% doanh nghiệp có báo cáo với giá trị lỗ là 151.064 tỷ đồng.

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp FDI lỗ năm 2020 là 1.072.816 tỷ đồng, tăng 27% so với doanh thu của các doanh nghiệp báo lỗ năm 2019.

Đến hết năm COVID-19 thứ nhất, có 16.164 doanh nghiệp có lỗ luỹ kế trên báo cáo tài chính, chiếm 64% doanh nghiệp có báo cáo với tổng giá trị lỗ luỹ kế là 623.337 tỷ đồng, bằng 44% vốn đầu tư của chủ sở hữu (tăng 12% về số lượng doanh nghiệp có lỗ luỹ kế và tăng 20,1% về giá trị lỗ luỹ kế so với 2019).

Số lượng doanh nghiệp lỗ mất vốn năm 2020 là 4.250 doanh nghiệp, chiếm 16,88% trong số 25.171 doanh nghiệp có báo cáo, tăng 22,7% so với số doanh nghiệp FDI lỗ mất vốn năm 2019 với tổng giá trị vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính âm 141.274 tỷ đồng.