Ngành chăn nuôi gặp khó, Masan (MSN) tái cơ cấu mảng nông nghiệp

Lạc Lạc 07:43 | 02/03/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 28/2, HĐQT CTCP Tập đoàn Masan (mã: MSN) đã có nghị quyết phê duyệt việc tái cơ cấu mảng kinh doanh nông nghiệp của công ty. Theo đó toàn bộ cổ phần của tập đoàn tại Masan MEATLife (mã: MML) sẽ được chuyển nhượng cho một thành viên khác là Masan Agri.

Cụ thể, tổng số 257 triệu cổ phần tại Masan MEATLife của tập đoàn, tương đương 78,6% vốn điều lệ sẽ được chuyển nhượng cho Masan Agri - một thành viên khác của Masan.

Theo Masan, mục đích của chuyển giao nhằm tái cấu trúc nội bộ trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nông nghiệp. Việc chuyển giao có thể được thực hiện thông qua một hoặc nhiều giao dịch phụ thuộc vào nguồn tài chính Công ty, sự phê chuẩn nội bộ và phê chuẩn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến giao dịch.

HĐQT cũng uỷ quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT hoặc ông Danny Le - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện giao dịch.

Theo báo cáo tài chính tự lập quý IV/2022 của MSN, Masan Agri là công ty con của Masan với tỷ lệ lợi ích 99,9%, hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý đầu tư.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành chăn nuôi heo và thịt đang gặp khó khăn.Tính từ năm 2021 đến nay, tỷ trọng doanh thu thuần của Masan MEATLife trong cơ cấu doanh thu của Tập đoàn Masan có xu hướng giảm, từ mức 19% ở quý I/2021 đến quý IV/2022 còn 7%. Nguyên nhân có sự sụt giảm là vì từ cuối năm 2021, Tập đoàn đã không còn mảng thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên kể từ quý I/2022 đến hết quý IV/2022, tỷ trọng doanh thu của MEATLife tăng từ mức 4% lên 7%. 

Việc tách mảng thức ăn chăn nuôi và chỉ tập trung vào mảng thịt cũng khiến doanh thu Masan MEATLife giảm gần 4 lần, từ 18.891 tỷ đồng trong năm 2021 xuống 4.784 tỷ đồng trong năm 2022. Những áp lực đầu tư cùng sự biến động thị trường khiến công ty lỗ sau thuế 234 tỷ đồng - con số âm duy nhất kể từ năm 2016. 

 

Trong diễn biến mới nhất, HĐQT Masan MEATLife vừa thông qua kế hoạch góp thêm tối đa 740 tỷ đồng vào Công ty TNHH MEATDeli HN, một công ty con do Masan MEATLife nắm 100% vốn. Theo báo cáo tài chính quý IV/2022, Masan MEATLife đang sở hữu 5 công ty con trực tiếp, 4 công ty con sở hữu gián tiếp với tổng giá gốc tại cuối năm 2022 hơn 5.789 tỷ đồng, tăng 75% so với đầu năm. Trong đó, phần vốn góp tại MEATDeli HN là 1.296 tỷ. Như vậy nếu việc góp vốn thành công, vốn điều lệ của MEATDeli HN sẽ được nâng lên 2.036 tỷ đồng. 

Về phía tập đoàn Masan, theo công bố ngày 22/2 vừa qua, sau khi phát hành thành công 2 lô trái phiếu với tổng trị giá 1.500 tỷ đồng, tổng nợ phải trả tại ngày 22/2/2023 của tập đoàn đã tăng 4,8% so với thời điểm cuối năm ngoái lên 32.562 tỷ đồng, bao gồm 20.708 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 11.853 tỷ đồng nợ dài hạn. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu của Masan cũng tăng từ 218,3% lên 228,7%.

Chiếm phần lớn cơ cấu nợ của MSN là 21.000 tỷ đồng trái phiếu chưa đáo hạn, tăng 1.500 tỷ đồng so với ngày 31/12/2022.

 Cơ cấu vốn của Masan sau 2 đợt chào bán trái phiếu. Ảnh: Masan