Người dân Chí Linh phải xuất trình thẻ khi đi chợ

14:52 19/02/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Mỗi hộ dân ở TP Chí Linh (Hải Dương) được phát 5 thẻ đi chợ trong 15 ngày, ba ngày một lần, nhằm hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm COVID-19.