TP Chí Linh phong tỏa nghiêm ngặt như thế nào?

TP Chí Linh phong tỏa nghiêm ngặt như thế nào?

Trong một ngày, thành phố Chí Linh (Hải Dương) đã phát hiện 83 nhiễm COVID-19 và đây cũng là tâm dịch liên quan những người nhiễm tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng. Thành phố Chí Linh đã bị phong toả trong 21 ngày.