Hải Dương đề xuất triển khai 7 dự án nhà ở xã hội trong năm nay

Nguyễn Triệu 13:36 | 12/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo đề xuất, trong năm 2023 sẽ triển khai 198 dự án nhà ở với tổng diện tích sàn hơn 5,4 triệu m2, trong đó có 191 dự án phát triển nhà ở thương mại và 7 dự án nhà ở xã hội (NOXH).

Tại cuộc họp UBND tỉnh Hải Dương tuần đầu năm 2023, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn năm 2023-2025 và kế hoạch phát triển nhà ở trong năm nay trên địa bàn tỉnh. Theo đề xuất, trong năm nay tỉnh Hải Dương sẽ triển khai 198 dự án nhà ở với tổng diện tích sàn hơn 5,4 triệu m2, trong đó có 191 dự án phát triển nhà ở thương mại và 7 dự án nhà ở xã hội (NOXH).

Trong 7 dự án NOXH có 5 dự án ở TP Hải Dương, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn mỗi địa phương 1 dự án, với tổng diện tích đất theo quy hoạch khoảng 19 ha. Sở Xây dựng đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2023, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh là 29,5 m2 sàn/người; diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người. Phấn đấu trong năm 2023, diện tích đất ở tăng thêm khoảng 539 ha.

 Hải Dương đề xuất triển khai 7 dự án nhà ở xã hội trong năm nay (Ảnh Reatimes)

Theo Sở Xây dựng Hải Dương, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 22 dự án khu dân cư, khu đô thị được phê duyệt quy hoạch đã bố trí quỹ đất NOXH với tổng diện tích 50,47 ha. Trong đó có 19 dự án tại khu vực đô thị với tổng diện tích 45 ha và 3 dự án tại khu vực ngoài đô thị với tổng diện tích 5,47 ha. Diện tích đất NOXH trong quy hoạch sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu để xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp theo chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

TP Hải Dương là đô thị có nhu cầu NOXH được đánh giá là cao nhất trong tỉnh, nhưng tới thời điểm hiện tại mới có 4 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp đã được giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đang tổ chức triển khai thực hiện dự án với diện tích 3,82ha tại thành phố Hải Dương. 2 KCN đã được quy hoạch bố trí quỹ đất, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà ở cho công nhân với tổng diện tích 7,78ha.

Tập trung bố trí quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội

Mới đây, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức lập, phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 làm cơ sở triển khai thực hiện. Đối với loại hình NOXH, mục tiêu Chương trình đề ra phấn đấu đến năm 2020: xây dựng mới 552.220m2 sàn nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị, 240.000m2 sàn nhà ở cho công nhân… đến năm 2030 phát triển đồng bộ các loại hình nhà ở đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, quy định pháp luật về nhà ở, UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2030 tại Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 với mục tiêu xây dựng mới 1.061.305,0m2 sàn nhà ở xã hội, trong đó: Nhà ở công nhân: 766.143,0 m2 sàn nhà ở (tỷ lệ 70% m2 sàn nhà ở xã hội); Nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị (thành phố Hải Dương và thành phố Chí Linh): 295.163 m2 sàn nhà ở.

Trước đó tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hải Dương Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã nhấn mạnh, tỉnh Hải Dương cần quan tâm một số nội dung về chất lượng quy hoạch đô thị. Tỷ lệ đô thị hóa 32,8% của tỉnh còn thấp so với cả nước. Ngoài ra, địa phương cũng cần tập trung xây dựng nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân.

Bộ trưởng đã chỉ đạo tỉnh chú trọng bố trí quỹ đất cho phát triển NOXH. Ngoài những chính sách ưu đãi chung cho NOXH, nhà ở công nhân, tỉnh Hải Dương cũng phải quan tâm những trách nhiệm thuộc về địa phương để tháo gỡ. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tham mưu rà soát Chính phủ tháo gỡ tổng hợp những khó khăn, vướng mắc NOXH.