Quốc hội xem xét thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) trong tuần tới

Đông Bắc 17:05 | 08/01/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 29, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã cơ bản hoàn thiện, sẽ trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp bất thường trong tuần tới.

 

Chiều 8/1, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 29, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét về  Luật Đất đai (sửa đổi).

Đây là dự án luật rất quan trọng, có tác động sâu rộng đến mọi mặt kinh tế- xã hội, đến mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, cả trước mắt và lâu dài.

Cơ quan soạn thảo, thẩm tra đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu, đã xin ý kiến các nhà khoa học nhiều vòng, nhiều lần, đã tổ chức lấy ý kiến đông đảo nhân dân với trên 12 triệu lượt ý kiến tham gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã họp nhiều lần, cho ý kiến, và Quốc hội cũng xem xét tại 3 kỳ họp.

 

 Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc  phiên họp thứ 29. Ảnh Quochoi.vn.

Trong 5 lần cho ý kiến chính thức, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều đã có thông báo kết luận bằng văn bản. Chủ tịch Quốc hội các Phó Chủ tịch Quốc hội nhiều lần làm việc với các cơ quan.

Nhiều lần Thủ tướng, các Phó Thủ tướng cũng làm việc với các cơ quan; 3 phiên họp của đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về vấn đề này...

Theo Chủ tịch Quốc hội, đến nay cơ bản dự án luật được hoàn thiện và đã thể chế hóa, bao quát được tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết chuyên đề về  đất đai và bám sát tinh thần Hiến pháp, Cương lĩnh của Đảng và hệ thống pháp luật hiện hành.

"Dự án này lẽ ra đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, nhưng để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nhất là một số nội dung lớn, vấn đề còn ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất”, Chủ tịch Quốc hội nêu.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về vấn đề thu hồi đất; phương pháp định giá đất và thẩm quyền, trách nhiệm lựa chọn phương pháp định giá đất; dự án tạo quỹ đất, quỹ phát triển đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trên cơ sở đó sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp bất thường tới.

Về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội đánh giá, đây cũng là dự án luật rất quan trọng, có tính chuyên môn cao, tác động sâu rộng đến nhiều đối tượng, trực tiếp là đến chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn an ninh tài chính tiền tệ quốc gia.

Dự án này, Quốc hội đã cho ý kiến tại hai kỳ họp, Ủy ban Thường vụ và lãnh đạo Quốc hội cũng đã cho ý kiến nhiều lần, có nhiều chỉ đạo cụ thể qua nhiều cuộc họp khác nhau.

Để đảm bảo dự án luật thông qua đạt chất lượng tốt nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng, ngân hàng trong thời gian tới đây, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cho ý kiến về vấn đề can thiệp sớm kiểm soát đặc biệt.

Ngoài ra, còn có những nội dung khác như vấn đề sở hữu chéo, các quy định chuyển tiếp, xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc giải thích quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công; xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia…

Đồng thời, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV; xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Nhấn mạnh thời gian họp không dài, nhiều nội dung khó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến để bảo đảm chất lượng.