Rà soát danh sách DN để chỉ đạo điều tiết sản xuất, đảm bảo cung ứng

15:12 17/03/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Bộ Công Thương đang tiến hành rà soát danh sách doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại trên phạm vi cả nước.

Rà soát danh sách DN để chỉ đạo điều tiết sản xuất, đảm bảo cung ứng - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Bộ Công Thương. 
Bộ trưởng Bộ Bộ Công Thương vừa có công văn khẩn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch hiệp hội ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp – thương mại, đề nghị rà soát, báo cáo danh sách doanh nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn quản lý.

Theo đó, để tiếp tục chủ động các biện pháp ứng phó, phòng chống hiệu quả dịch bệnh cũng như để phục vụ công tác chỉ đạo điều tiết sản xuất, bảo đảm cung ứng hàng hóa phục vụ người dân trong mọi tình huống theo chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh/thành phố rà soát, tổng hợp danh sách các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại (bao gồm cả trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và thương mại nội địa) trên địa bàn.

Trong đó, yêu cầu các thông tin cụ thể gồm: Tên, địa chỉ của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh; lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh (các lĩnh vực thực tế đang có hoạt động); tên, số điện thoại của lãnh đạo điều hành doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh (người sẽ chịu trách nhiệm trực và đầu mối liên lạc để phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch); số lượng cán bộ, nhân viên, người lao động của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh và các thông tin ghi chú khác (nếu có).

Đối với Chủ tịch các hiệp hội ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp - thương mại, Bộ Công Thương yêu cầu chỉ đạo đơn vị chức năng của hiệp hội rà soát, tổng hợp danh sách về các doanh nghiệp, đơn vị thành viên của hiệp hội với thông tin về tên, địa chỉ của doanh nghiệp/đơn vị thành viên; lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh (các lĩnh vực thực tế đang có hoạt động); tên, số điện thoại của lãnh đạo điều hành doanh nghiệp/đơn vị thành viên (người sẽ chịu trách nhiệm trực và đầu mối liên lạc để phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch); số lượng cán bộ, nhân viên, người lao động của doanh nghiệp/đơn vị thành viên…

Các thông tin sẽ được gửi về email của Bộ Công Thương trong ngày hôm nay, 17/3.