Rà soát Danh sách sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018” trước ngày 15/8

17:40 | 26/07/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, Danh sách sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018” sẽ được các đơn vị xét chọn tiến hành rà soát, đóng góp ý kiến trước ngày 15/8 để công bố chính thức.

Rà soát Danh sách sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018” trước ngày 15/8 - ảnh 1
Nguồn: Internet. 
Ngày 12 tháng 4 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (kèm theo Quyết định số 911/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương) và Công văn số 2580/BCT-XNK về việc xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018.

Thực hiện Công văn số 2580/BCT-XNK dẫn trên, các cơ quan, tổ chức xét chọn (sau đây gọi tắt là đơn vị xét chọn) bao gồm các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố đã triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp trực thuộc lập hồ sơ đăng ký và phối hợp với các cơ quan hữu quan liên quan để xác nhận, xét chọn và gửi kết quả về Bộ Công Thương. Tính đến ngày báo cáo theo quy định, Bộ Công Thương đã nhận được 55 công văn của các đơn vị xét chọn trên cả nước, đề xuất cho 234 doanh nghiệp thuộc 25 ngành hàng. Sau khi tổng hợp và xét chọn, Bộ Công Thương đã công bố Danh sách sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Theo đó, Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018 dự kiến sẽ bao gồm các doanh nghiệp có tên tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 (www.moit.gov.vn).

Trong thời gian công bố Danh sách sơ tuyển trên, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị xét chọn tiến hành rà soát và đóng góp ý kiến đối với Danh sách sơ tuyển trước ngày 15 tháng 8 năm 2019 để hoàn chỉnh và triển khai công bố chính thức Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018 (thông qua Cục Xuất nhập khẩu - địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024.22205440; fax: 024.22205520 và theo địa chỉ email: huyenngt@moit.gov.vn, linhntm@moit.gov.vn).