Hà Nội chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp

Nam Giang (TTXVN) 08:47 | 09/09/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4278/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phúc Thọ.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội sẽ chuyển mục đích sử dụng đối với 325,78 ha đất. Trong số đó, diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp là 25,87ha.

Còn lại 299,91ha là đất nông nhiệp chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp gồm đất trồng lúa là 270,81ha; đất trồng cây hàng năm khác là 23,76ha; đất trồng cây lâu năm là 3,04ha; đất nuôi trồng thuỷ sản là 2,29ha.

Trong đợt này, UBND thành phố Hà Nội không thực hiện chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; đồng thời không chuyển đổi đất lâm nghiệp, đất làm muối và các loại đất nông nghiệp khác.

Như vậy, so với Kế hoạch số 735/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành tháng 3/2023, tổng diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng tăng 53,57ha. 100% là đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp.

Ông Nguyễn Đình Sơn, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ cho biết, nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống cho người nông dân, HĐND huyện Phúc Thọ đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 5/4/2022 về tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo.

Việc tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp là giải pháp trọng tâm, xuyên suốt nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, thời gian tới, huyện sẽ tăng cường lãnh đạo, chủ đạo gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án của các phòng ban, các xã, thị trấn, ông Nguyễn Đình Sơn nhấn mạnh.

Với việc đẩy mạnh tái cơ cấu, ngành nông nghiệp, huyện Phúc Thọ duy trì tăng trưởng ở tất cả các lĩnh vực. Việc áp dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi, trồng trọt giúp gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lên mức 450 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập của người nông dân ngày một tăng, hiện đã đạt hơn 68 triệu đồng/người/năm.