Dự báo ngành hàng không hồi phục hoàn toàn vào cuối năm, doanh thu của ACV có thể vượt 17.000 tỷ

Dự báo ngành hàng không hồi phục hoàn toàn vào cuối năm, doanh thu của ACV có thể vượt 17.000 tỷ

Hết năm 2022, thị trường hàng không nội địa đã phục hồi hoàn toàn và có sự tăng trưởng cao so với giai đoạn năm 2019. Thị trường quốc tế dần hồi phục và dự báo sẽ đạt mức trước dịch vào cuối năm 2023. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV) là 1 trong những doanh nghiệp được hưởng lợi từ sự hồi phục của lượng hành khách quốc tế sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 nói chung cùng với tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn với sân bay Long Thành nói riêng.
Khoản tiền gửi hơn 1,4 tỷ USD giúp ACV thoát lỗ năm 2021

Khoản tiền gửi hơn 1,4 tỷ USD giúp ACV thoát lỗ năm 2021

Kinh doanh dưới giá vốn trong năm 2021 khiến ACV lỗ gộp hàng trăm tỷ đồng, song nhờ khoản tiền gửi ngân hàng và hưởng chênh lệch tỷ giá từ khoản tiền nhàn rỗi hơn 33.000 tỷ đồng đã giúp doanh nghiệp báo lãi trong năm COVID-19 thứ hai.