Lời cảm ơn từ Tạp chí Doanh nhân Việt Nam

Lời cảm ơn từ Tạp chí Doanh nhân Việt Nam

Tổng Biên tập Phạm Việt Dũng gửi thư cảm ơn đến các cán bộ, phóng viên, BTV, đồng nghiệp, doanh nghiệp, doanh nhân đã hỗ trợ, chia sẻ với gia đình Phóng viên quá cố Vũ Quốc Tuấn.