Lối đi nào cho doanh nghiệp hậu COVID-19?

Lối đi nào cho doanh nghiệp hậu COVID-19?

Cơn bão COVID-19 chưa đi qua nhưng để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho các doanh nghiệp (DN) Việt Nam. Vậy đâu là giải pháp để các DN vượt bão, neo đậu an toàn trong thời điểm này và hậu COVID-19?