Doanh nghiệp nhỏ, nỗ lực lớn vượt đại dịch Covid-19

Doanh nghiệp nhỏ, nỗ lực lớn vượt đại dịch Covid-19

Khi đại dịch Covid-19 ập đến, bao doanh nghiệp lớn, nhỏ và cuộc sống của bao người dân bị ảnh hưởng nặng nề, những người thợ thủ công tại Hợp tác xã Vụn Art (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó.
Bãi bỏ 37 rào cản cho DN: Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng đề nghị chỉnh sửa 9 luật

Bãi bỏ 37 rào cản cho DN: Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng đề nghị chỉnh sửa 9 luật

(DNVN) - Để bãi bỏ 37 rào cản cho doanh nghiệp, 9 luật được Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng đề nghị chỉnh sửa bao gồm: Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Dân sự, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.