Doanh nghiệp nhỏ, nỗ lực lớn vượt đại dịch Covid-19

Doanh nghiệp nhỏ, nỗ lực lớn vượt đại dịch Covid-19

Khi đại dịch Covid-19 ập đến, bao doanh nghiệp lớn, nhỏ và cuộc sống của bao người dân bị ảnh hưởng nặng nề, những người thợ thủ công tại Hợp tác xã Vụn Art (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó.