Cảnh giác với những sàn Forex `fake` tại Việt Nam

Cảnh giác với những sàn Forex `fake` tại Việt Nam

Forex vốn là lĩnh vực chuyên sâu, chỉ dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nhưng những người môi giới của các sàn Forex ở Việt Nam lại luôn quảng cáo “Không cần phải có kiến thức, cũng trở thành nhà nhà đầu tư".